Wat is Breakout

Bij evenementenbureau Break Out Verwondering geeft niet alleen onze werkwijze maar ook de missie, de visie, onze ambitie en onze kernwaarden een goed beeld van de organisatie.

Missie

Mensen verwonderen

Visie

‘Je kan de combinatie van plezier en prestatie niet serieus genoeg nemen’. We kneden al onze events uit 5 componenten: bewegen, creëren, de juiste omgeving, de agenda van de klant en de communicatie voor- en achteraf.
Evenementen die opgebouwd zijn uit deze componenten zijn krachtiger en boeken meer resultaat dan wanneer een van deze componenten ontbreekt.

Ambitie

De wereld een beetje mooier maken.

Kernwoorden

Persoonlijk, creatief, resultaat gericht en no-nonsense.